Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi  www.eeagrants.org


Asociaţia Viitorul Romilor, în parteneriat cu UAT Comuna Poarta Albă implementează proiectul “VOLUNTARI PENTRU VIITOR” pe durata a 7 luni.

 

Obiectivul general al acestui proiect constă în dezvoltarea bazei de voluntari a Asociaţiei Viitorul Romilor, îmbunatăţirea capacităţii acesteia de a acţiona în mai multe arii de intervenţie, faţă de activitatea curentă precum şi desfăşurarea / multiplicarea activităţilor în vederea includerii mai multor grupuri defavorizate. Obiectivele specifice proiectului sunt în numar de 5 şi contribuie la realizarea obiectivului general:

  • OS1 - Renovarea şi dotarea cu echipamente a centrului de voluntariat – LUNILE 2-6;

  • OS2 -  Organizarea unei dezbateri tip „CAFENEA PUBLICĂ” pentru identificarea de măsuri eficiente privind atragerea, menţinerea şi implicarea voluntarilor în activităţi specifice – LUNILE 3-4;

  • OS3 - Organizarea unei campanii – „PORŢI DESCHISE PENTRU VOLUNTARIAT” – de promovare, atragere şi înregistrare de noi membri/voluntari în Asociaţie – LUNA 4;

  • OS4 - Organizarea unui „ATELIER VIRTUAL”, în vederea schimbului de experienţă cu alte organizaţii din ţară şi străinătate – LUNILE 6-7;

  • OS5 - Dezvoltarea organizaţională a Asociaţiei Viitorul Romilor, prin achiziţia de echipamente şi prin organizarea a două evenimente de stradă pentru promovarea transparenţei şi vizibilităţii Asociaţiei.

PROIECT "VOLUNTARI PENTRU VIITOR" - COMUNICATE DE PRESA

Download
COMUNICATE DE PRESA
COMUNICATE DE PRESA.pdf
Adobe Acrobat Document 375.4 KB

PROIECT "VOLUNTARI PENTRU VIITOR" - CAFENEA PUBLICĂ (29.08.2015)

PROIECT "VOLUNTARI PENTRU VIITOR" - Fotografii din cadrul sedintei din date de 28 iulie 2015.